Bli medlem

i vår klubb

Hej, vill du bli medlem hos oss, nedan följer information om våra avgifter.


Enklast registrerar man önskan om medlemskap när man betalar medlems- och träningsavgift (se nedan).


Har du frågor, tveka inte att kontakta någon av våra tränare eller någon i styrelsen.


Avgiften är uppdelad i två delar:

En medlemsavgift som alla betalar, samt en träningsavgift för de som vill träna. Detta möjliggör avdrag för friskvård på jobbet, samt att man som förälder kan vara medlem och därigenom få rösträtt på årsmötet utan att behöva betala för träning.
Viktigt att man vid inbetalning anger namnet och personnummer på den som ska vara medlem.


Nedanstående är aktuella medlemsavgifter:

Per person är medlemsavgiften 200 kronor. Den gäller för ett år och inbetals i mars.


Sedan tillkommer en träningsavgift:

Träningsavgift en person: 600 kronor (gäller per termin).

Familjemedlem 2, träningsavgift: 400 kronor (gäller för en termin).

Familjemedlem 3 och fler (per person), träningsavgift 300 (gäller för en termin).


Den som inte betalar medlemsavgift är helt oförsäkrad och får inte delta i tävlingar, läger eller träningar.


Medlemsavgiften betalas in till Bollnäs Judoclub senast den 31 mars (gäller årsavgift i övrigt så snart som möjligt).

Bankgiro: 5543-6679

OBS! I samband med inbetalning skall ni ange:


  • Namn och personnummer på den som tränar och vilken avgiften gäller.
  • Adress.
  • ”Medlemsavgift och/eller träningsavgift” samt gärna e-postadress.


OBS! på förekommen anledning vill vi påpeka att det är viktigt att ange personnummer då det krävs för registrering till förbundet och därmed försäkringen.